הלאס | טיולי בוטיק מיוחדים לקבוצות קטנות ביוון

2016

!

Vip , , ,   , : , , , 10 , " 2200 " , , , ,    ,    .


.


1 , , .
, , , [] , , [ ] , , , , , , , FIVE F , , [ ] , 159 , .. , ... , Fasifai , , " , , , 9 !

2 : - -
, , , , , , .. , , 20 , 20 50 , , , , , .. , .

 3 :  - -
, , "" , , , , , , , , [ ] , "" , [ ] .. . , , , , + . 4   : |  |   |  
, , , , , , : , , , , , : )  , , , 15:00 16:00   . Anavasi  .5 : |  |  | 
, , , , , , "" " , , 20 , , , ,   [ :  ) ] , , 103 103 103 80 !  [   , , ]   , , , , [ ] , [ ] , , , Atrsistas


.. ..

 6 : | | |  |
, " , , 1400 Oxia  , , , " , , 21:00 , " , , , , " , , . 7 : |  | | |
, [ ]  s ,   [ ]  , , 1750   , ,   , , ,   " ", ,     . 8 : " | | | |
[ , , ] , , , ,   [ , , , , , , ,   , , 30 , " .

9 : |
, , , "" , [ ] ,   , [ , ] ! ,   , , , , , , , , , , , , , .10 :  [ ]
, , .. 11:00 !! , , , , , , , .

.

 
הלאס מקבוצת איי יוון | סיגרו 36 אתונה | דרויאנוב 5 תל אביב | 03-6206147 | greece.isl@gmail.com

כל הטיולים כוללים את צוות ההדרכה המנוסה ביותר ביוון של החברות המובילות.